ITS Transmission

Vindkraft

Våra tjänster består i lite olika grenar som t.ex:


Endoskopi: Vi genomför oberoende inspektioner inför garantislut av olika maskiner och installationer . Det är ju otroligt viktigt att kontrollera sin investering innan garantin går ut .... eller hur? Vi utför endoskopiundersökningar med utrustning från GE Inspection technology, vi har en utrustning med 3,9 mm prob på 3 meter den tar bilder med 290.000 pixlar och använder PC compatible, 15 second files (WAV or MP3 format). PCM audio with MPEG2 video recordings.


Filter installationer med Europafilter som levererar ett filtersystem med topp prestanda, inget kan mäta sig med betydelsen av ren olja !


Löpande kontroller: Vi gör löpande kontroller enligt avtal med våra vindkrafts kunder , det leder till att vi kan hålla en attraktiv prisnivå ,hålla miljöbelastningen nere med bra reseplanering.


Felsökning: Vi utför inspektioner för att kunna se eventuella fel eller klargöra hur stora skador det rör sig om vid rapporterade driftstörningar


Konsultation: Med det stora kunandet som vi besitter inom olika grenar så tillhandahåller vi konsultation till moderata priser , vi tillhandahåller t.ex. oberoende konsultationer till försäkringsbolag et.c. som söker en bredare kompetens inom t.ex. vindkraft och tung industri.


Oljeservice till kunder som inser att oljan är den viktigaste komponenten i en transmission och att den måste hållas i topptrim för ett problemfritt liv.Industri

Endoscopi: Vi genomför videoinspektioner på det mesta som gäller teknisk utrustning, det är bara fantasin som sätter gränser för vad man kan åstadkomma med denna utrustning.Vi utför endocopi med utrustning från GE Inspection technology.


Teknisk Kosultation: Vi åtar oss uppdrag som tekniska konsulter inom de områden vår verksamhet innefattar.


Förebyggande inspektioner: På det preaktiva planet hjälper vi gärna till med kontroller för att förebygga skador och planera driftstopp för service.


Filtersystem med topp prestanda är nyckeln till framgång även när det gäller industri applikationer, det förekommer allt för många transmissioner där man inte inser att oljan är en huvudkomponent.


Oljeservice till kunder som inser att oljan är den viktigaste komponenten i en transmission och att den måste hållas i topptrim för ett problemfritt liv.Copyright © ITS Transmission