ITS Transmission

ITS Transmission
Företaget ITS Transmission har som affärsidé att med förebyggande underhåll öka tillgängligheten och effektiviteten i framförallt vindkraftsanläggningar men även inom andra industriella system där transmissioner och lager förekommer.


Det är jag Johnny Pettersson som har grundat och nu driver företaget. Utifrån mina tidigare erfarenheter och uppdrag inom industri och vindkraft, t.ex. Vestas Vind Sv AB har jag fördjupat mig i hur skador på växellådor uppkommer och kan förebyggas. I dessa undersökningar har jag varit i kontakt med filterleverantörer, kemister, tillverkare av växellådor och service organisationer runt vindkraften och det finns många teorier om varför transmissionerna inte håller. Det man med säkerhet kan säga är att de oljeprover som i dag används inte är tillräckligt noggranna för att med säkerhet avgöra hur en transmission egentligen mår.


Det finns idag flera metoder och system för att undersöka växellådorna, framförallt endoskopi (jfr "titthålskirurgi") där man med hög upplösning kan studera kuggdrevens ytor och status. Likaså kan vibrationsmätningar användas som ett komplement till endoskopin och här har det under senare år utvecklats vibrationsmätningssystem som kontinuerligt övervakar maskinerna och slår larm om det uppträder onormala vibrationer.


En kuggväxels eller ett lagers funktion och tillförlitlighet avgörs av oljans kvalitet, kvantitet och renhet. Min erfarenhet är att det är någon eller några av dessa faktorer som man har missat när man drabbas av ett haveri. Speciellt vill jag fokusera på oljans renhet och här kan jag konstatera att de filter som används kan uppvisa stora brister vilket leder till att oljan används med för högt partikelinnehåll och dessutom oxiderar och åldras i förtid. En annan faktor som har en avgörande påverkan på oljans smörjförmåga är vattenhalten. Enligt SKF så har ett lager som smörjs med en 100% ren olja en oändlig livslängd, men redan en vattenhalt på 100 ppm innebär att livslängden halveras.


ITS Transmission verkar via samarbetspartners på den nordiska(?) marknaden och utför förebyggande underhåll och service samt oberoende undersökningar, t.ex. på uppdrag av försäkringsbolag. Några exempel på förebyggande underhåll är montering av Europafilter AB´s produkter för att minska slitage och risken för skador och haverier på hydrauliksystem, ventiler och växlar, samt oljebyten med högklassig och förfiltrerad olja, allt till konkurrenskraftiga priser.


ITS Transmission´s erbjuder dig en väg till högre driftsäkerhet och lägre lifecycle cost på din anläggning, dvs en bättre totalekonomi!


Copyright © ITS Transmission